• PERSONÁLNE SLUŽBY
 • 0800 500 808
 • 0800 500 909
 • info@projob.sk
 • Pon - Pia: 8:00 - 16:00

Hľadáte zamestnancov?

Hľadáte zamestnancov?

 • ProJob ponuka:

Personálny leasing
Dočasné pridelenie zamestnancov

Recruitment
Výber tých najlepších podľa vašich kritérií

Out-staffing/Outplacement/Take over
Pre tých, ktorí chcú ušetriť na nákladoch

Payroll
Mzdová a personálna agenda​

 • Prečo ProJob?

Dlhoročné skúsenosti

Flexibilita

Individuálny prístup

Zodpovednosť

Etika

Personálny leasing

Personálny leasing alebo dočasné pridelenie zamestnancov je v súčasnosti modernou a veľmi flexibilnou formou zamestnávania. Personálny lízing predstavuje formu zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale pracuje pre takzvaného užívateľského zamestnávateľa –  teda pre Vás, pre klienta. Všetko prebieha v z mysle platnej legislatívy danej krajiny.

Široké uplatnenie – Pokiaľ ide o využitie tejto služby, neexistuje odvetvie priemyslu alebo pracovná činnosť, v ktorej by sa personálny lízing neuplatnil…


Ako to funguje?

Klient zadáva počiatočný dopyt. Po spracovaní cenovej ponuky a vzájomnej dohody sa uzatvára právny vzťah spolupráce na základe Dohody o dočasnom pridelení, prípadne Zmluvy o poskytovaní služieb medzi klientom a agentúrou dočasného zamestnávania. Na základe Vami  zadefinovaných špecifikácii, pracovných pozícii, kritérií a počtov Vám zabezpečíme rýchly výber a nábor spoľahlivého personálu cez náš interný náborový proces alebo formou   overených externých zahraničných náborových centier v rámci vybraných krajín EÚ, Ukrajiny, Srbska a Kazachstanu.

Prácu zamestnancov si klient organizuje a riadi sám, prípadne  sa po dohode  táto zodpovednosť prenáša na nášho  zamestnanca, ktorému je zverená koordinácia projektu a starostlivosť  o nami dodaných dočasne pridelených zamestnancov.

Zároveň  za Vás preberáme kompletnú mzdovú a personálnu agendu za nami sprostredkovaných zamestnancov,  vyhľadávame a riešime ich prípadné ubytovanie a dopravu do zamestnania.  Riešime každodennú operatívu, Vaše požiadavky a požiadavky zamestnancov.

 

Aké sú výhody personálneho lesingu?

 • Dokážete flexibilne riešiť dočasný alebo aj dlhodobý nedostatok pracovnej sily
 • Neriešite nábor vlastných zamestnancov – efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok,
 • Dostávate schopnosť rýchlo reagovať na zmenu personálnych potrieb,
 • Sústredíte sa len na hlavný predmet činnosti spoločnosti,
 • Nemusíte sledovať vývoj legislatívy týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov
 • Znižujete administratívne  zaťaženia v oblasti personálnej administratívy
 • Znižujte rozsah mzdovej a personálnej agendy spojenej s každým zamestnancom, čím výrazne ušetríte náklady spojené s mzdovou  a personálnou agendou,  prijímaním a prepúšťaním zamestnancov
 • Platíte iba za skutočne vykonanú prácu
 • Výrazne ušetríte na nákladoch spojených s mzdovou a personálnou agendou, prijímaním a prepúšťaním zamestnancov a pod
 • Agentúra na seba preberá zodpovednosť za škody spôsobené dočasne pridelenými zamestnancami
 • Spolupráca s projektovým koordinátorom

Recruitment - nábor pracovníkov z krajín mimo EU

Ponúkame najrýchlejšie riešenie s komplexným servisom od zadefinovania pracovnej pozície, cez realizáciu výberového procesu, selekciu až po nájdete najvhodnejších kandidátov z krajín ako Ukrajina, Srbsko, Gruzínsko a iných

 • Objednávka klienta na pracovníkov z krajín mimo EU
 • Zadefinovanie požiadaviek klienta na pracovníkov z krajín mimo EU
 • Nábor a následný výber pracovníkov podľa požiadaviek klienta
 • Klient využíva našu rozsiahlu databázu uchádzačov o zamestnanie v rámci krajín mimo EU
 • Náš tím profesionálov zabezpečí komplexný administratívny proces získania pracovného povolenia v súlade s platnou legislatívou
 • Klient získava pracovníka s platným pracovným povolením
 • V oblasti pracovníkov z krajín mimo EU máme dlhoročné skúsenosti, ktoré využívame aj ako poradenstvo

0
Vydaných pracovných povolení pre zamestnancov zo Srbska
0
Vydaných pracovných povolení pre zamestnancov z Ukrajiny
0
Vydaných pracovných povolení pre zamestnancov z Kazachstanu

Out-staffing / Outplacement / Take over

Jedinečná služba pre tých, ktorí chcú ušetriť na nákladoch súvisiacich s vedením mzdovej, personálnej alebo inej internej agendy spoločnosti. Služba umožňuje prevzatie súčasných ale aj nových interných zamestnancov do pracovnoprávneho vzťahu našej spoločnosti.

Prevzatím týchto zamestnancov zabezpečíme:

 • Spracovanie kompletných osobných zložiek zamestnancov
 • Pripravíme pracovné zmluvy
 • Prihlásime zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
 • Zamestnanci budú aj naďalej vykonávať svoju prácu bez zmeny a podľa Vášho systému riadenia
 • Zvýšime flexibilitu a reakciu na potreby trhu a vašich objednávok
 • Znížime fluktuáciu
 • Komplexne prevezmeme ich mzdovú agendu
 • Uhradíme dane a príslušné odvody
 • Prevezmeme na seba novovzniknuté škody spôsobené zamestnancami

Payroll - Mzdová a personálna agenda

Klientom ponúkame službu spracovania mzdovej agendy ich interných zamestnancov v plnom alebo vopred vymedzenom rozsahu.

Služba zahŕňa:

 • Vedenie osobnej-personálnej zložky zamestnancov
 • Komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, úradmi práce..
 • Realizujeme výpočet miezd
 • Realizujeme pravidelný report pre klienta vo vopred zvolenej forme
 • Podľa potreby rozposielame výplatné pásky na predom určené emailové adresy zamestnancov
 • Vykonávame poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach

Hľadáte zamestnancov? Vypíšte formulár, ozveme sa Vám čo najskôr.

Kontakt pre partnerov: