Späť na všetky články

Návod, ako vytvoriť skvelý životopis!

Získanie vysnívanej práce začína pri životopise! Majte ho jednoducho perfektný! Tu vám prinášame osvedčené tipy a triky, ako napísať životopis, ktorý personalistov zaujme a posunie vás bližšie k úspechu.

Získanie vysnívanej práce začína priživotopise! Majte ho jednoducho perfektný! Tu vám prinášameosvedčené tipy a triky, ako napísať životopis, ktorýpersonalistov zaujme a posunie vás bližšie k úspechu.

1. Správne zoraďte informácie!

Životopis začnite svojimi údajmi, a to z tohonajjednoduchšieho dôvodu. Ide predsa o váš životopis! Premýšľatenad fotografiou? Nie je to síce povinnosť, ale my ju odporúčame.Fotografie musia byť reprezentatívne! Ak máte k dispozícii ibafotografie z rodinných výletov, selfie, fotky s miláčikmi, takradšej vytvorte životopis bez fotografie.

Uveďtevaše vzdelanie. Tu pozor! Uvádzajte vaše najvyššie vzdelanie.Pokiaľ je pre danú pozíciu dôležité aj nejaké predchádzajúce,uveďte ho. Nikoho ale nezaujíma, kam ste chodili na základnúškolu. V tejto časti uveďte aj dôležité školenia, ktoré steabsolvovali.

Nasledujúpracovné skúsenosti. Táto časť je pre personalistovnajdôležitejšia. Preto si na ňu dajte obzvlášť záležať.Uvádzajte celé mená spoločnosti a konkrétnych pozícií, ktoréste vykonávali. Môžete vypichnúť aj stručnú náplň práce,pokiaľ je to relevantné vzhľadom na pozíciu, na ktorú sahlásite.

Nezabudniteuviesť vaše jazykové znalosti, či jazykové certifikáty. V tejtočasti uvádzajte aj vaše ostatné zručnosti a schopnosti.


2. Buďte presní a struční

Personalisti majú obmedzený čas a často sazoznamujú s desiatkami životopisov. Uistite sa, že váš životopisje štruktúrovaný, zrozumiteľný a obsahuje iba kľúčovéinformácie. Dbajte na správnu gramatiku a pravopis. Využiteodseky, zarážky a nadpisy, aby bol váš životopis prehľadný aľahko čitateľný. Viac sa môžete rozpísať v motivačnom liste.


3. Zamerajte sa na relevantné zručnosti

Zvýraznite zručnosti a schopnosti, ktoré súrelevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Uveďte konkrétnepríklady, ktoré ilustrujú vaše schopnosti. Aj keď vás to budezvádzať k popísaniu vašich úspechov, veľmi sa nerozpisujte!Nezabudnite zostať struční. Pri vašej predchádzajúcej pracovnejskúsenosti môžete krátko vypichnúť úspech. Napr. Zvýšenie predajov o XY % oproti predchádzajú cemu roku.


4. Prispôsobte životopis každej pracovnej pozícii

Každá pracovná pozícia má svoje špecificképožiadavky a očakávania. Pri písaní životopisu sa zamerajte natie zručnosti, skúsenosti a úspechy, ktoré sú relevantné predanú pozíciu. Ukážte personalistom, že ste starostlivopreštudovali inzerát a porozumeli jeho požiadavkám.


5. Osobná stránka

Nezabudnite na svoju osobnú stránku. Okrem profesijných informácií môžete tiež zahrnúť sekciu s vašimizáujmami, dobrovoľníckou činnosťou alebo ďalšími aktivitami,ktoré vás zaujímajú. Týmto spôsobom môžete ukázať svojuosobnosť a zároveň dokázať, že ste tímový hráč so širokýmzáberom záujmov.

6. Úprava a kontrola

Posledným krokom je starostlivá kontrola arevízia! Chyby v pravopise a gramatike môžu viesť k negatívnemudojmu. Požiadajte tiež dôveryhodného priateľa alebo rodinnéhopríslušníka, aby si váš životopis prečítal a poskytol spätnúväzbu.


Zabudnitena Word a vždy posielajte životopis vo formáte PDF! Pýtate saprečo? Že životopis vyzerá oveľa profesionálnejšie spomínaťsnáď ani nemusíme. Hlavne ale zachováva formátovanie, a tak simôžete byť istí, že sa vám jedna veta nerozhodí na dvestránky.


Nezabudnite,že váš životopis je vstupnou bránou do sveta zamestnania, takžesa oň naozaj postarajte.

Ďalšie články

Postaráme sa o to za vás!

Vyplňte nám svoj kontakt, my sa čo najskôr ozveme a pomôžeme vám nájsť tu najlepšiu prácu, ktorú budete srdcom milovať.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Copyright © 2023 ProJobEU – Všetky práva vyhradené!